Brasil, entre as economias mais fechadas

Cartola: 
RANKINGS
Olho: