BNDES pode dar garantia para provedores

Cartola: 
BANDA LARGA
Olho: 

Medida facilitaria a tomada de empréstimos por empresas de Internet.